Els terminis de tramitació amb l’Administració han quedat suspesos fins que finalitzi l’estat d’alarma.

 

Per aquest motiu, les subvencions pel sosteniment de la infraestructura informàtica s’han vist suspeses i s’interrompen els terminis per a la tramitació dels procediments administratius. Això ha ocasionat que, temporalment, s’hagin hagut de desactivar determinades funcions i altres hagin quedat afectades per qüestions econòmiques:

  • Llicències de programari per a la correcció assistida per mitjà d’Intel·ligència Artificial (IA) dels exercicis de resposta oberta de tots els nivells.
  • Llicències de programari per al control de plagi (Unicheck) en els nivells A2 MECR i B1 MECR.
  • Reducció del nombre d’hores contractades (pay-per-use) en infraestructures de vídeoconferència i sales de coordinació virtuals.
  • Reducció dels bons de trànsit de dades VPN per la connexió dels docents i tutors (per tant, el nombre d’hores que aquests poden estar corregint exercicis).
  • Reducció de l’ample de banda del servidor principal del Campus Virtual, pel que la connexió serà més lenta (tret que estigueu identificats i pertanyeu a alumnat prioritzat).
  • Reducció del nombre de tiquets/sol·licituds assistits de suport en estat de tramitació per mitjà del programari del sistema CRM/ERP i de gestió de tiquets (downgrade a un pla inferior).
  • Baixa de dues de les línies de telèfon per assistència tècnica telefònica.

 

Per aquest motiu, i de forma temporal, s’han establert com a prioritats:

  • Correcció i seguiment dels alumnes que cursen els nivells elementals (A1 MECR, A1.1 EDU i A1.2 EDU)
  • Correcció i seguiment dels alumnes de qualsevol nivell que hagin realitzat un donatiu.

 

 

Els docents, tutors i voluntaris seguim realitzant les tasques d’acord amb la nostra disponibilitat horària i de forma no remunerada, com fins ara, sent poc més de 8 persones per un total de més de 1.000 alumnes.

Text actualitzat: 27 de maig de 2020.