Certificados del MECR

Els certificats del Marc Europeu Comú de Referència de Llengües (MECR) acrediten nivell de llengua i són reconeguts en àmbits molt diversos. A través dels cursos de l’Institut Aranès podràs obtenir els certificats del nivell A1 MECR, A2 MECR i B2 MECR. Actualment, no emetem certificats del nivell B1 MECR ja que, tot i tractar-se d’un curs idèntic al que s’imparteix de forma presencial a Vielha per part del Conselh Generau d’Aran, no compleix amb el temari ni el nombre d’hores que estipula el Consell d’Europa. Per tant, per a assolir aquest certificat hauries d’examinar-te presencialment en un examen del Conselh Generau d’Aran. Els nivells A1 MECR i A2 MECR pots convalidar-los a fi que et donin punts a la borsa de treball, computin en mèrits i baremin a les oposicions. El procés és tan senzill com sol·licitar-ho a Secretaria. Si disposes d’un certificat emès pel Conselh Generau d’Aran, aquesta convalidació no és automàtica i ens l’hauràs de sol·licitar proporcionant una documentació. El certificat del nivell B2 MECR és acceptat per un gran nombre d’entitats i ens públics com la majoria de les Diputacions o Ajuntaments. Tot i això, en alguns àmbits se’t sol·licitarà un certificat emès en una prova presencial. En aquests casos, et suggerim presentar el certificat que aconseguiràs en la prova presencial del Conselh Generau d’Aran, o sol·licitar-nos que et fem un examen presencial. En aquest darrer cas, en col·laboració amb el Conselh Generau d’Aran programarem una convocatòria presencial per a validar la prova en línia.

Funciona con BetterDocs

MOSSOS i PROFESSORAT
Certificats per a les Oposicions a
Sol·licita informació dels cursos disponibles així com l'itinerari formatiu adaptat a les teves necessitats, podràs fer-los al teu ritme, des de qualsevol lloc i moment i són molt, molt senzills.
Sol·licita informació